logo quality color

Onze Excel VBA en macro’s opleidingen

Maak kennis met de VBA om bepaalde acties te automatiseren!

Contact-/onlineonderwijs?

Contact- en onlineonderwijs

Niveau

Geavanceerd

Voorkennis

Een goede kennis van Excel

Doelgroep

Iedereen die wil programmeren met Excel VBA en macro’s wil maken.

Doelen

Na afronding van deze opleiding boordevol theorie en praktijk kunnen de deelnemers het volgende:

 • de basis van de VBA begrijpen;
 • eenvoudige macro’s maken om het werk te automatiseren;
 • de componenten van programmeren begrijpen.

 

Gedetailleerd programma

 • Doelen van de VBA
 • Voorstelling van de VBA
 • Enkele definities
 • Werking van een macro
 • Een macro opslaan
  • Het tabblad ‘Ontwikkelaar’ weergeven
  • Een macro maken & wijzigen
  • Visual Basic Editor
  • Navigeren in een VBA-project

 

 • De eerste stappen met de VBA
  • De code van een macro wijzigen
  • Taalsyntaxis
  • Variabelen
  • Tabellen
  • Constanten
  • Operatoren

 

 • VBA voor Excel
  • Het object ‘Application’
  • Het object ‘Workbook’
  • Het object ‘Worksheet’
  • Het object ‘Range’

 

 • Controlestructuren en lussen
  • Werkingsprincipes
  • Voorwaardelijke structuren (If, Select Case)
  • Meerdere voorwaarden (And / Or)
  • Voorstelling van lussen
  • Lus na een teller (For Next)
  • Lus na een voorwaarde (Do Loop)

 

 • Tips en tricks

Duur

2 dagen

 

NB: De geavanceerde VBA-opleidingen op maat gemaakt kunnen worden en in functie van de verwachtingen van de deelnemers en de projecten die ze krijgen voorgeschoteld.

 

 

Pourquoi se former au VBA ?

Aujourd’hui, la grande majorité des entreprises travaille avec la suite Microsoft Office. Les logiciels de l’application sont donc devenus des incontournables. Favorisant la collaboration entre les membres d’une même équipe, tout comme entre des équipes issues de services différents, Excel, PowerPoint, Word et tous les autres logiciels doivent impérativement faire partie de la boîte à outils de chacun de vos employés.

Cependant, ces outils ne doivent pas être utilisés pour tout et n’importe quoi. Il est important de les maîtriser de la bonne façon afin d’utiliser leur potentiel maximal, pour ainsi renforcer votre efficacité et votre productivité dans les tâches les plus simples du travail quotidien. C’est là que le VBA entre en jeu. En effet, comme expliqué plus haut, le Visual Basic for Applications, lorsqu’il est correctement utilisé, permettra à vos équipes de notamment de :

 • Gagner un temps précieux dans l’exécution de certaines tâches répétitives ;
 • Minimiser les erreurs telles que les fautes de frappes ou les erreurs d’inattention ;
 • Collaborer plus facilement entre les différentes personnes de l’équipe, mais également entre les logiciels de la suite Microsoft ;
 • Réduire les temps de traitements de certaines actions ou calculs ;
 • Manipuler vos données comme bon vous semble, tout en les restituant de manière claire et concise.

 

À terme, le VBA sera un vrai gage d’efficacité et de retour sur investissement. En effet, en automatisant certaines tâches, vos équipes seront plus productives et perdront moins de temps à les exécuter. Ce temps gagné pourra être utilisé sur d’autres projets.

C’est pourquoi former votre personnel au VBA est essentiel, d’autant plus que ce n’est pas un outil facile à apprendre par soi-même. Être accompagné par des experts permettra à vos équipes d’apprendre de la meilleure des manières et de la façon la plus complète possible.

 

Waarom een training volgen in VBA?

Tegenwoordig werkt het overgrote deel van de bedrijven met de Microsoft Office-suite. Deze softwaretoepassingen zijn dus onmisbaar geworden. Ze bevorderen de samenwerking tussen teamleden, zowel binnen teams als tussen teams uit verschillende afdelingen. Excel, PowerPoint, Word en alle andere software moeten absoluut deel uitmaken van het gereedschap van al uw medewerkers.

Echter, deze tools moeten niet zomaar voor alles en nog wat gebruikt worden. Het is belangrijk om ze op de juiste manier te beheersen om hun maximale potentieel te benutten en zo uw efficiëntie en productiviteit te vergroten bij dagelijkse taken. Hier komt VBA van pas. Zoals eerder uitgelegd, stelt Visual Basic for Applications uw teams in staat om:

 • kostbare tijd te besparen bij het uitvoeren van repetitieve taken;
 • fouten zoals typfouten of onoplettendheidsfouten te minimaliseren;
 • gemakkelijker samen te werken tussen verschillende teamleden en tussen de Microsoft Office-programma’s;
 • de verwerkingstijden van bepaalde acties of berekeningen te verkorten;
 • gegevens naar eigen inzicht te manipuleren en ze duidelijk en beknopt weer te geven.

Op de lange termijn zal VBA een echte garantie zijn voor efficiëntie en rendement op investeringen. Door bepaalde taken te automatiseren, zullen uw teams productiever zijn en minder tijd besteden aan uitvoerende taken. Deze gewonnen tijd kan worden besteed aan andere projecten.

Daarom is het essentieel om uw personeel op te leiden in VBA, vooral omdat het geen gemakkelijk te leren tool is zonder begeleiding. Door te worden begeleid door experts kunnen uw teams op de beste en meest uitgebreide manier leren.

 

Image d'un ordinateur et de la formation excel VBA

 

De Excel VBA-training van Quality Training

Quality Training biedt al sinds 2008 trainingen aan voor bedrijven, waaronder een training gewijd aan het softwareprogramma Excel. Met de veranderingen in de werkomgeving van vandaag hebben we begrepen dat het belangrijk is om trainingen aan te bieden waarmee uw teams eenvoudig kunnen leren en omringd worden door experts die de geheimen van deze onmisbare toepassing onderwijzen. Tijd besparen, samenwerken tussen uw teams, nauwkeurige gegevens weergeven… Uw personeel opleiden in Excel is een echt voordeel dat niet over het hoofd mag worden gezien.

Of het nu gaat om het leren van de basisprincipes van Excel of specifieke bewerkingen voor uw bedrijf, onze trainingen zullen aan uw behoeften voldoen en u helpen om efficiënter met de software om te gaan. Bepaalde taken, zoals het bijhouden van uitgaven, kasstroom of omzet, of het opstellen van uw jaarrekening, vereisen het gebruik van digitale software zoals Excel.

Om u te helpen Excel onder de knie te krijgen, bieden we een op maat gemaakte training aan waarin u leert hoe u de basisprincipes van deze toepassing kunt toepassen op uw bedrijfstak. De training kan op afstand of in uw kantoren worden gegeven. Onze gecertificeerde trainers zullen u helpen bij het in de praktijk brengen van talrijke bewerkingen, zoals het maken van draaitabellen, het invoegen van grafieken, VBA, het gebruik van macros of functies… Uw medewerkers worden echte experts in Excel! Ze kunnen al hun vragen stellen, verduidelijking vragen over bepaalde tools, het geleerde in de praktijk brengen in concrete situaties en de training naar hun behoeften verdiepen.

 

Voor wie is deze training bedoeld?

Om aan de eisen van de huidige arbeidsmarkt te voldoen, past de Excel VBA-training die Quality Training aanbiedt bij alle profielen, of u nu een bedrijfsleider, zelfstandige, manager of werknemer bent. Het kunnen gebruiken van VBA kan voor iedereen nuttig zijn, ongeacht de bedrijfstak waarin u werkt of de functie die u bekleedt. En maak u geen zorgen: u hoeft geen professionele ervaring te hebben in de informatica of geavanceerde vaardigheden te hebben om VBA op Excel te leren. Onze training staat open voor beginners en gevorderden!

 

Image de l'application excel lancée sur un ordinateur

 

VBA gebruiken met andere software

VBA is ontwikkeld door en voor software in de Microsoft Office-suite. Het kan dus worden gebruikt met alle Office-toepassingen: Word, PowerPoint, OneNote, Outlook, enz. Het beheersen van VBA op al deze software is een groot pluspunt. U kunt e-mails verzenden via uw Outlook-mailbox, uw dia’s sorteren, de opmaak van cellen in uw spreadsheets aanpassen, kwaliteitscontroles op uw teksten uitvoeren en nog veel meer. VBA is echter ook beschikbaar in andere toepassingen zoals Adobe Acrobat. U kunt bijvoorbeeld een PDF-versie van uw document maken met behulp van de VBA-taal.

Aankomende opleidingen

Deze opleidingen zijn binnenkort beschikbaar op inter-company basis, maar we organiseren ze ook graag bij u op locatie, aangepast aan de behoeften van uw bedrijf!

Neem contact met ons op via onze website, per e-mail of per telefoon +32 476 62 99 11 als je meer informatie wilt.

De analyse van je behoeften is gratis!

U bent misschien ook geïnteresseerd in

Wilt u uw teams trainen? 

Onze opleidingen zijn beschikbaar in België: in Brussel, Wallonië of Vlaanderen, maar ook in Frankrijk.
Formation Word Belgique

Neem contact op met Quality Training