logo quality color

Hoe mijn bedrijf te herorganiseren: Stappen en Verantwoordelijkheden van de Manager

Réorganiser son entreprise face à l'absnetéisme

 

Een manager zijn binnen een bedrijf, ongeacht het vakgebied, betekent niet alleen het ondersteunen van je teams bij de groei van een organisatie, maar ook het nemen van soms moeilijke beslissingen. Herstructurering is bijvoorbeeld een stap die abrupte veranderingen met zich mee kan brengen en soms de gezondheid van je medewerkers kan beïnvloeden. Daarom is het als leider belangrijk om deze verandering te anticiperen en mogelijke risico’s voor alle medewerkers te minimaliseren. Herstructurering heeft niet alleen invloed op degenen die hun baan kunnen verliezen, maar ook op degenen die blijven, aangezien hun werkomgeving verstoord zal worden. Bovendien is herstructurering geen gemakkelijke beslissing; het kan voortkomen uit economische uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd. Het gaat niet alleen om de toekomst van de medewerkers, maar ook om de toekomst van het bedrijf. Om beter te begrijpen hoe je bedrijfsherstructurering kunt benaderen, laten we essentiële vragen behandelen: Wat zijn de belangrijkste redenen voor herstructurering en welke stappen moeten worden gevolgd voor een succesvolle bedrijfsherstructurering?

 

Waarom zou je je bedrijf herstructureren?

Ongeacht de redenen is bedrijfsherstructurering nooit een gemakkelijke beslissing. Echter, elk bedrijf moet bepaalde doelstellingen vervullen, en de mogelijkheid van herstructurering moet gedurende de evaluatieperiodes in het hoofd van de leiders blijven. Er zijn verschillende redenen die een bedrijf kunnen aanzetten tot een volledige herstructurering, en we zullen ze samen verkennen door ze te categoriseren in interne en externe oorzaken.

 

  • Interne oorzaken: Verschillende problemen binnen de organisatie kunnen leiders aanzetten tot herstructurering. Deze problemen kunnen onder meer afnemende prestaties van het bedrijf, financiële moeilijkheden, een gebrek aan aanpassingsvermogen binnen het team of zelfs verzwakte vertrouwen binnen de organisatie zijn.
  • Externe oorzaken: Het succes van een bedrijf hangt niet alleen af van de interne zaken, maar ook van de externe omgeving. Mogelijke herstructurering kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals veranderingen in consumententrends, nieuwe concurrenten die de markt betreden of economische crises, zowel op wereldschaal als binnen de branche van het bedrijf.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van herstructurering?

Bedrijfsherstructurering is een belangrijk en vaak vitaal proces voor de overleving van een bedrijf. Het is echter ook een complexe stap. Het kiezen voor een volledige bedrijfsherstructurering heeft zowel voordelen als nadelen. Aan de positieve kant kan een goed doordachte en georganiseerde herstructurering het belangrijkste doel bereiken, namelijk het redden van een worstelend bedrijf. Het kan ook de concurrentiepositie ten opzichte van belangrijkste concurrenten verbeteren, wat leidt tot kostenbesparingen. Veel herstructureringsinitiatieven zijn geworteld in economische kwesties die moeten worden aangepakt. Aan de andere kant is herstructurering een aanzienlijke initiële investering en gaat gepaard met inherente risico’s. Zoals eerder vermeld, is een bedrijf herstructureren een complex proces dat mogelijk niet volledig wordt begrepen door alle medewerkers. De manager moet ondersteuning bieden om collega’s te helpen deze soms plotselinge verandering te doorstaan. Bovendien kan het juridische kader de complexiteit van het proces vergroten.

 

Stappen van Bedrijfsherstructurering

Het ultieme doel van herstructurering binnen een bedrijf is om zich aan te passen aan de huidige markt en de nieuwe uitdagingen ervan. Hiervoor is zorgvuldige stapsgewijze planning essentieel. Een duidelijk begrip van het systeem en een diepgaande kennis van de werking en structuur van het bedrijf zijn fundamenteel. Er moet een duidelijke en gedefinieerde strategie vooraf worden vastgesteld om deze ingrijpende verandering succesvol te beheren. Over het algemeen is bedrijfsherstructurering gebaseerd op een businessplan en een geprojecteerde financiële staat. Laten we de drie belangrijkste stappen voor een succesvolle bedrijfsherstructurering verkennen.

 

Diagnose van de Huidige Situatie

De eerste stap in het herstructureringsproces is logischerwijs het diagnosticeren van de huidige staat van het bedrijf. Deze stap stelt je in staat om de impact van deze verandering op je belangrijkste samenwerkers te identificeren en te beoordelen. Om je medewerkers psychologisch voor te bereiden op de veranderingen in de komende weken of maanden, is het cruciaal om de situatie uit te leggen en de redenen achter je beslissing toe te lichten. Deze aankondiging heeft invloed op alle belanghebbenden: werknemers, evenals externe actoren zoals klanten, leveranciers, partners, etc. Bovendien is het uitvoeren van een menselijke impactbeoordeling essentieel om de belangrijkste problemen van het bedrijf te begrijpen, zwakke punten te identificeren en de uitdagingen en oplossingen te begrijpen. De diagnosefase is cruciaal voor het voortzetten naar de tweede stap: het aanpakken van het probleem.

 

Het Probleem Aanpakken

Nadat de problemen zijn geïdentificeerd, moeten er beslissingen worden genomen, waarbij de emotionele impact op de betrokken partijen wordt geanticipeerd. Herstructurering kan soms leiden tot ingrijpende beslissingen, zoals ontslagen, het opheffen van functies, fusies en overnames, sluiting van productielocaties of verplaatsing. Deze transformaties kunnen teams verstoren en vereisen effectieve ondersteuning om de overgang te vergemakkelijken. Transparante communicatie is essentieel; het delen van je actieplan en visie helpt werknemers begrijpen waarom bepaalde beslissingen worden genomen. Betrek hen bij het vormgeven van de toekomst van het bedrijf en wees ontvankelijk voor hun zorgen en vragen. Het ontmantelen van het oude bedrijfsmodel, samen met de gevestigde operationele praktijken, kan ook stress veroorzaken bij partners. Ondersteun hen tijdens deze transformatie en blijf attent op de behoeften van je team.

 

Herstel en Groei

Na de afbraak van het oude model is de laatste stap het opnieuw opbouwen van het bedrijf. Tijdens deze fase implementeer je een nieuw model binnen de organisatie. Dit model omvat verschillende niveaus binnen het bedrijf: managementmethoden, operationele efficiëntie, leiderschap en algemene organisatie. Om succesvol beheer van deze verandering te garanderen en een alomvattende herstructurering te bereiken, zijn regelmatige prestatie-evaluaties en beoordelingen van betrokkenheid van medewerkers essentieel. Het welzijn van medewerkers is cruciaal voor het succes van deze overgang. Help hen zich aan te passen aan hun nieuwe rollen binnen de nieuwe omgeving. De herstelfase is belangrijk, omdat het succes ervan grotendeels afhangt van de directe betrokkenheid van je medewerkers.

 

Samenvattend is bedrijfsherstructurering een complex en delicaat proces dat meerdere belanghebbenden en aanzienlijke veranderingen met zich meebrengt. Vooral in tijden van crisis, wanneer herstructurering ingrijpende beslissingen met zich meebrengt, moet een goede leider luisteren naar medewerkers en rekening houden met de emotionele impact van dergelijke veranderingen. Om je te helpen bij deze kritieke overgang, biedt onze organisatie, Quality Training, diverse managementtrainingen voor leiders. We staan hier klaar om je de tools te bieden om door deze uitdagende periode te navigeren en obstakels om te zetten in krachten, zodat je bedrijf een nieuwe weg kan inslaan!