logo quality color

Onze trainingen over hybride management

De komende maanden zullen van cruciaal belang zijn om de basis te leggen voor een nieuwe werkorganisatie. Er zal lering moeten worden getrokken uit de ervaringen uit het verleden. Bij de omslag naar het hybride werken in deze post-covidtijd zal organisatorisch gezien meer geregeld moeten worden dan bij het verplichte telewerken zoals we dat tot nu gekend hebben.
We stappen over van een crisisorganisatie naar een nieuwe omgeving waarin verschillende werkwijzen (werktijden, vergaderingen, evenementen, enz.), samenwerkingstools die zowel fysiek als op afstand gebruikt kunnen worden (digitale werkplek, dynamische whiteboards, videoconferenties) en mogelijke werklocaties (kantoor, thuis, coworking of andere, meer exotische werkplekken) gecombineerd worden.
Als manager is het vanaf nu uw doel om het welzijn en de productiviteit van uw team/entiteit te optimaliseren door samen de samenwerking en de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om iedereen voor te bereiden op de nieuwe werkomgeving.

Face-to-face of online?

Beide formules zijn mogelijk en kunnen al naargelang de behoeften gecombineerd worden

Niveau

Gezien de context is de opleiding bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het management van de hybride werkvorm die structureel zal worden ingevoerd

Voorkennis

Teammanager zijn/worden, deel uitmaken van de HR-afdeling of een managementfunctie bekleden

Doelen

De drie doelen van deze opleiding voor managers zijn

 • Zich bewust worden van de risico’s/uitdagingen en kansen van het structureel hybride werken
 • De deelnemers ontvankelijk maken voor de middelen en tools van kapitalisering en het samen opbouwen van kennis
 • Een actieplan opstellen met indicatoren om het succes van de initiatieven te meten en zo het welzijn, de balans tussen privé/werk en de productiviteit van het team te verbeteren

Programma

Inclusie en verwachtingen van de deelnemers

 1. Een nieuw model van de werkorganisatie
  • De spiraal van verandering
  • De uitdagingen en risico’s van het hybride werken
  • Op een duurzame manier terug naar kantoor
 2. Structureel hybride management
  • De ontwikkeling van hybride management
  • De banden weer aanhalen
  • De kapitalisering en het samen opbouwen van kennis
 3. Level-up: De hybride collabor’actie
  • Middelen & tools om te dynamiseren
  • Indicatoren en hun metingen
  • Het actieplan

Conclusies

Duur

1 dag

Aankomende opleidingen

Deze opleidingen zijn binnenkort beschikbaar op inter-company basis, maar we organiseren ze ook graag bij u op locatie, aangepast aan de behoeften van uw bedrijf!

Neem contact met ons op via onze website, per e-mail of per telefoon +32 476 62 99 11 als je meer informatie wilt.

De analyse van je behoeften is gratis!

U bent misschien ook geïnteresseerd in

Wilt u uw teams trainen? 

Onze opleidingen zijn beschikbaar in België: in Brussel, Wallonië of Vlaanderen, maar ook in Frankrijk.
Formation Word Belgique

Neem contact op met Quality Training