logo quality color

Werkgerelateerde Uitputting: Symptomen en Hoe ermee Om te Gaan

Epuisement professionnel

 

In de huidige snel veranderende professionele omgeving wordt wat bekend staat als burn-out steeds gebruikelijker. Voorheen zelden gediagnosticeerd, wordt werkgerelateerde uitputting nu erkend en kan worden aangepakt. Om dit te doen, is het echter essentieel om eerst de vroege waarschuwingssignalen te herkennen om vervolgens de meest relevante oplossingen te vinden. Uiteindelijk, wat zijn de echte oorzaken van burn-out en hoe kan het worden vermeden? Dit zijn de vragen die we zullen proberen te beantwoorden. Het equivalent van de Engelse term “burnout” wordt inderdaad beschreven als het “fysieke, emotionele en mentale uitputting als gevolg van langdurige betrokkenheid bij emotioneel veeleisende werksituaties.” Dus, in de context van steeds intensiever management dat naar zijn teams luistert, begeleidt onze trainingsorganisatie, Quality Training, u om dit complexe probleem beter te begrijpen dat een deel van de bevolking kan ervaren. Het doel is om dit uitputtingssyndroom te definiëren, de identificatie en behandeling ervan te verbeteren en ook te begrijpen hoe u uw werknemers het beste kunt ondersteunen bij hun terugkeer naar het werk na een crisis.

 

Wat Zijn de Waarschuwingssignalen?

Vaak aangeduid met de Engelse term “burnout”, is werkgerelateerde uitputting een psychologische aandoening die het gevolg is van chronische en bijzonder intense stress op het werk. Zoals we nader zullen bekijken, kan deze aandoening zeer gevaarlijk zijn voor de persoon die de effecten ervaart. Om het te voorkomen, is het essentieel om de vroege waarschuwingssignalen te herkennen. Deze signalen kunnen vrij divers zijn in frustrerende en demotiverende werkomstandigheden. Ze omvatten moeilijkheden met concentreren, gevoelens van falen of intense vermoeidheid. Als de werkomstandigheden moeilijk blijven of, erger nog, als ze verslechteren en een giftige sfeer creëren, kan er een vicieuze cirkel ontstaan.

 

Belangrijkste Symptomen

Voor iemand die begint last te krijgen van werkgerelateerde uitputting, is het belangrijk om de eerste symptomen vrij snel te herkennen om zorg en hulp zo snel mogelijk te kunnen bieden. Burnout kan zich manifesteren door verschillende fysieke of psychologische tekenen. Laten we de belangrijkste identificeren:

 

  • Emotionele symptomen: Deze zijn het gemakkelijkst te herkennen voor mensen in de directe omgeving en geven snel aan dat er iets mis is. Dit kan prikkelbaarheid, overgevoeligheid, volledige emotionele verdoving of zelfs geheugen- en aandachtsproblemen omvatten. In de context van werk zal burnout ook opvallen door gebrek aan focus op toegewezen taken. De persoon zal ook hoge angst, spierspanning en stemmingswisselingen ervaren.
  • Gedragsmatige symptomen: Dit zijn opnieuw belangrijke effecten om te herkennen, zelfs al hebben de meeste betrekking op een vergevorderd stadium van burnout. In ernstige gevallen kan de getroffen persoon agressief of zelfs gewelddadig gedrag vertonen, steeds minder empathisch worden en diepe vijandigheid tegenover collega’s voelen.
  • Houdingsymptomen: Naarmate het syndroom zich ontwikkelt, zal de persoon in nood zich geleidelijk terugtrekken uit hun professionele leven. Dit kan leiden tot twijfels over hun eigen capaciteiten, een diepgaande afname van motivatie en moraal, evenals significante slaapstoornissen.

 

Wat Zijn de Oplossingen?

Niettemin duidt sterke vermoeidheid of kortstondige prikkelbaarheid niet noodzakelijk op een dieper probleem. Het herkennen van de waarschuwingssignalen is slechts de eerste stap. De volgende stap is dat de werknemer behandeling zoekt en wordt bijgestaan door een professional. Dit kan hun huisarts, bedrijfsarts of zelfs het bedrijfsgezondheidsteam omvatten. Over het algemeen is communicatie tussen de bedrijfsarts en de huisarts van de patiënt noodzakelijk. Het doel van de behandeling is om het geïdentificeerde probleem aan te pakken door medische professionals. Meestal is een periode van ziekteverlof nodig. De duur ervan moet worden aangepast aan de context en de voortgang van het probleem. In sommige gevallen kan de betrokkenheid van een psychiater worden gevraagd. Zij kunnen een psychopathologische diagnose stellen en geschikte behandeling voorschrijven. Behandeling met antidepressiva kan worden overwogen wanneer de symptomen in die richting wijzen. Inderdaad, sommige mensen die last hebben van burnout ervaren hevige stress en een chronische depressieve toestand.

 

Hoe Werkgerelateerde Uitputting Te Voorkomen?

We hebben gezien hoe een aanzienlijk geval van werkgerelateerde burnout kan worden behandeld. Voordat alles wordt overwogen, zijn er echter bepaalde sleutels die in aanmerking moeten worden genomen om een vicieuze cirkel te voorkomen die moeilijk te doorbreken is. Want, inderdaad, burnout is een van de grootste kwalen van deze eeuw. Veel medische consulten behandelen dit probleem en talloze bedrijven worden geconfronteerd met dit probleem bij hun werknemers. Uiteraard gaat dit ook gepaard met het ter discussie stellen van de verantwoordelijkheid van managers en bedrijfsleiders. Maar bovenal zullen we bekijken hoe we kunnen voorkomen dat we als werknemer in deze toestand belanden, gevangen in een druk die ze niet meer zelf kunnen beheersen.

 

Sleutels om Burnout te Bestrijden

We zullen bepaalde sleutels identificeren die u helpen potentiële werkgerelateerde burnout te bestrijden, waardoor u zich comfortabeler voelt in uw omgeving, zowel op het werk als in uw leven als geheel.

 

Stel Grenzen!

Burnout is met name gevaarlijk voor zeer ambitieuze personen die zich onoverwinnelijk voelen en bereid zijn alles te geven voor hun werk, zelfs als dit hun fysieke en emotionele gezondheid in gevaar brengt. We kunnen u alleen adviseren voorzichtig te zijn met uw eigen mentale welzijn, te weten hoe u grenzen moet stellen en soms wat afstand moet nemen van uw ambities.

 

Bevorder Communicatie met Collega’s!

Dit is een sleutel die eenvoudigweg essentieel is in de strijd tegen werkgerelateerde burnout. Of het nu in relaties, privékringen of op het werk is, communicatie blijft de sleutel tot vervulling. Aarzel daarom niet om een echt vertrouwens- en communicatierelatie op te bouwen met uw leidinggevenden en collega’s. Als u bijvoorbeeld het gevoel hebt dat uw taken te overweldigend zijn en u bang bent dat u niet aan alle doelstellingen kunt voldoen, bespreek dit dan!

 

Streef niet onmiddellijk naar perfectie!

In veel gevallen van burnout zijn het vaak jonge werknemers, in hun eerste banen, die zichzelf terugvinden in volledige werkgerelateerde uitputting. De oorzaak? Deze individuen hebben hun plaats in de beroepsbevolking nog niet gevonden en proberen alles in recordtijd perfect te doen. Dit is een terugkerend probleem bij jonge werknemers. Ze willen snel volledig opgaan in hun werk, zelfs als dit betekent dat ze opbranden.

 

Handhaaf een Gezonde Levensstijl!

Zoals u kunt verwachten, is een goede gezondheid en een passende levensstijl essentieel om niet te verdrinken in werkgerelateerde stress en druk. Regelmatige lichaamsbeweging is waarschijnlijk de beste mogelijke behandeling om potentiële werkgerelateerde stress tegen te gaan. Daarom raden we aan om minstens 2 tot 3 keer per week lichamelijke activiteit te ondernemen. U kunt kiezen uit verschillende sporten zoals zwemmen, gewichtheffen of teamsporten, om interacties buiten uw privé- en professionele sfeer aan te moedigen.

 

Zeg Ja tegen Digitale Ontgifting!

In onze tijd, waar een computer of telefoon nooit ver weg is, is het moeilijk om werk achter te laten. Afhankelijk van uw positie of werkgebied kan het lastig zijn om niet in de verleiding te komen om e-mails te bekijken of het laatste nieuws te volgen. Daarom raden we u aan om tijdens uw vakantie en in het weekend zo ver mogelijk bij schermen vandaan te blijven. Uw gezondheid hangt ervan af. Zeg ja tegen volledige ontkoppeling, zodat u zich kunt concentreren op uzelf en uw eigen momenten met uw gezin kunt hebben, ver weg van elke onnodige stress.

 

Is Zelfbeoordeling van Burnout een Goede Oplossing?

Burnout is een vorm van professionele uitputting die zowel de mentale als de fysieke gezondheid van de betrokken persoon beïnvloedt. Zoals we hebben gezien, zijn er talloze waarschuwingssignalen die helpen begrijpen wanneer iemand niet goed is en zo snel mogelijk door dierbaren of een zorgverlener moet worden geholpen. Bovendien is het niet ongebruikelijk dat degenen die het meest worden getroffen door werkgerelateerde uitputting juist degenen zijn wiens werk eruit bestaat anderen te helpen. Zorgverleners, leraren of maatschappelijk werkers kunnen dus vatbaar zijn voor dit steeds vaker voorkomende probleem. Om uw huidige toestand te beoordelen, is er een test die kan bepalen of u tot deze categorie behoort. Deze test heet het Maslach Burnout Inventory. Het is gebaseerd op de oorspronkelijke versie van de MBI en bestaat uit ongeveer twintig vragen die drie hoofdthema’s verkennen: emotionele uitputting, dehumanisatie en uw gevoel van prestatie op het werk.

 

Hoe Om te Gaan met de Terugkeer naar Werk?

Werkgerelateerde burnout kan effectief worden behandeld, maar de laatste stap is cruciaal en heeft betrekking op de terugkeer naar het werk na een moeilijke en uitdagende periode voor de gezondheid van de werknemer. Deze terugkeer naar de omgeving die aanzienlijke gezondheidsproblemen heeft veroorzaakt, moet goed worden voorbereid. Om dit te doen, raden we in eerste instantie aan om regelmatige bezoeken te organiseren tussen de werknemer en hun arts gedurende hun herstelperiode. Deze bezoeken zullen de arts in staat stellen om de gezondheidstoestand van de werknemer te beoordelen en hen volledig te ondersteunen bij hun terugkeer naar het werk. Deze bezoeken zijn ook verplicht voor ziekteverlof dat langer duurt dan 3 maanden. Na een voorbereidend bezoek kan de arts aanbevelingen doen, inclusief aanpassingen op de werkplek indien nodig. Deze ondersteuning is essentieel, omdat het niet alleen helpt bij de terugkeer naar het werk van de werknemer, maar ook bij hun voortdurende aanwezigheid in het bedrijf na burnout, zodat ze hun plek weer kunnen vinden. Managers spelen ook een rol. Zij zijn een sleutelcomponent en moeten de werknemer blijven volgen om mogelijke tekenen van terugval te identificeren.

 

Samengevat is werkgerelateerde burnout een zeer relevant onderwerp binnen bedrijven. Een groeiend aantal mensen wordt door deze aandoening getroffen, en om het effectief aan te pakken – zowel vanuit het perspectief van getroffen werknemers als van hun werkgevers – mogen geen signalen worden genegeerd. Als specialisten in managementtraining staat onze organisatie, Quality Training, klaar om u op de best mogelijke manier te ondersteunen.