logo quality color

Drie ideeën om collectieve intelligentie te bevorderen

L'intelligence collective

Uw ervaring, vaardigheden, sterke punten en knowhow ten dienste te stellen van een groep om een ​​gezamenlijk doel te bereiken: het concept ‘collectieve intelligentie’ wordt steeds populairder bij managers. Maar wat moet een manager dan precies doen om dit te stimuleren? We geven u graag drie tips om de collectieve intelligentie van uw bedrijf verder te ontwikkelen.

Eendracht maakt macht.

In België zullen ze niet snel het tegendeel beweren.

Ook in het bedrijfsleven blijkt dit zo te zijn.

Samenwerken om een ​​gezamenlijk doel te bereiken zorgt voor meer synergie, innovatie, collectieve motivatie en zelfs persoonlijke ontwikkeling.

Het dierenrijk weet dat bijvoorbeeld ook. Zo spreiden mieren een ongelooflijk gevoel voor samenwerking tentoon. Om files te voorkomen en te beperken, hanteren ze immers heel eenvoudige gedragsregels en stemmen ze de ruimtelijke organisatie van hun toevoerlijnen af op de beperkingen die hun omgeving met zich meebrengt. In een bijenkorf krijgt elke bij een taak toebedeeld: schoonmaken, voeden of stuifmeel verzamelen.

Ook bij mensen kan collectieve intelligentie dus een geweldige drijfveer voor co-creativiteit zijn.

Maar hoe promoot u dat in het bedrijfsleven? We geven u graag drie tips.


Collectieve intelligentie: definitie

Eerst en vooral: wat is collectieve intelligentie precies?

Collectieve intelligentie is het vermogen van een gemeenschap om intelligentie en kennis te combineren en zo een gezamenlijk doel te bereiken. Door interactie binnen een bepaalde groep te creëren, zorgt collectieve intelligentie er dus voor dat de vaardigheden, de creativiteit, het denkvermogen van verschillende mensen in dienst staan van een gezamenlijk doel.

Collectieve intelligentie geeft een groep de kracht om verder te gaan, om creatiever en innovatiever uit de hoek te komen, en om alternatieven of oplossingen voor problemen te bedenken. Daarnaast draagt het bij aan persoonlijke ontwikkeling en welzijn op het werk. Het overgrote deel van de werknemers is er trouwens van overtuigd dat samenwerken een positieve invloed heeft op de motivatie.

Vorm een ​​groep met complementaire vaardigheden

Werknemers met vergelijkbare profielen, sterke en zwakke punten dragen niet zo veel bij aan een groepsdynamiek. Nee, collectieve intelligentie wordt juist gestimuleerd in een groep met mensen die elkaar mooi aanvullen. Zo kan elke werknemer afhankelijk van zijn capaciteiten en persoonlijkheid zijn steentje bijdragen.

Laat hiërarchie achterwege

Om collectieve intelligentie te stimuleren, moet u de hiërarchie grotendeels achterwege laten. Laat rang en stand voor wat ze zijn en heb oog voor individuele initiatieven.

Maar let op: collectieve intelligentie binnen een groep stimuleren, betekent niet dat het management zomaar naar de achtergrond moet verdwijnen. Integendeel zelfs. Ook de teamleider speelt immers een belangrijke rol in het bevorderen van collectieve intelligentie. Hij is als het ware de dirigent die een dialoog aanmoedigt, ideeën vergelijkt, de hechtheid van het team beschermt en opbouwende kritiek geeft.

Uiteraard vertrouwt een manager nog steeds op brainstormsessies om een beslissing te nemen. Maar onthoud dat hij dan ook als enige daadwerkelijk beslissingen neemt. Hij heeft een grote verantwoordelijkheid: hij moet keuzes maken, maar daarbij wel rekening houden met soms erg tegenstrijdige bijdragen. Het is zijn taak om uiteindelijk de beste oplossing te kiezen in functie van het doel dat werd gesteld, niet om ten koste van alles een consensus te vinden.

Om de collectieve intelligentie van een team te stimuleren, moet de manager dicht bij zijn werknemers staan. Zo kan hij hun verschillende sterke punten en vaardigheden beoordelen. De eigenschappen van een goede manager zijn:

 • actief luisteren;
 • vriendelijkheid;
 • empathie;
 • transparantie;
 • vermogen om te delegeren;
 • natuurlijke autoriteit;
 • beschikbaarheid;
 • emotionele intelligentie.

Gebruik de juiste tools om uitwisselingen te bevorderen

Open Space, workshops, cafédebatten, conferenties, digitale oplossingen … Er bestaan zo veel tools om de groepsdynamiek te perfectioneren, leidinggevende capaciteiten te ontwikkelen of creativiteit te vertienvoudigen.

Daarnaast kunt u ook andere technieken gebruiken om ongepaste interventies te voorkomen en uitwisselingen te stimuleren:

 • ga tijdens vergaderingen in een kring zitten – dat is ideaal om respectvolle gesprekken te voeren;
 • neem om beurten het woord – zo voorkomt u dat extraverte werknemers de introverte mensen naar de achtergrond duwen;
 • stimuleer geweldloze communicatie om de communicatie binnen een groep te verbeteren;
 • organiseer teambuildings om de band tussen teamleden te versterken.

Conclusie

De wereld die we vandaag kennen, dwingt werknemers vaak om individuele prestaties te leveren.

Maar samen komen we verder.

Dat betekent dat er tegenwoordig steeds meer nood is aan collectieve intelligentie. Vaardigheden ontwikkelen en steunen, met elkaar samenwerken, kennis en ideeën diversifiëren … Samenwerken wint alleen maar aan belang. En dat is een goede zaak.

Om collectieve intelligentie te bevorderen, moet de manager vertrouwen op de vaardigheden van zijn werknemers. Praten, elkaar betrekken, zin voor initiatief stimuleren: u kunt het bedrijf op talloze manieren helpen om zijn doelen te bereiken en verder te groeien.