logo quality color

Vier ideeën om absenteïsme op het werk te bestrijden

absentéisme au travail

 

De laatste jaren is het langdurige ziekteverzuim naar ongekende hoogten gestegen. In 2019 waren werknemers gemiddeld 13 dagen afwezig. Wat kunt u daar tegen doen? Hoe kunt u absenteïsme op het werk bestrijden? Deze vier tips helpen u vast.

De verzuimcijfers van de laatste jaren drukken ons met de neus op de feiten: werknemers zijn steeds vaker afwezig op het werk. Uit een studie van blijkt bijvoorbeeld dat de Belg op 100 werkdagen gemiddeld 5,52 dagen thuisbleef wegens ziekte.

Absenteïsme op het werk kan rampzalige gevolgen hebben voor een bedrijf. Minder productiviteit, minder motivatie, meer stress… Preventie is dus dé sleutel tot succes. Maar wat kunt u doen als alles al in gang is gezet en het ziekteverzuim de hoogte in schiet? Met deze vier ideeën kunt u de afwezigheid van uw werknemers terugdringen.

 

1. Stel de juiste vragen

Om absenteïsme op het werk te bestrijden, moet u eerst een paar vragen stellen. Waarom zijn uw werknemers zo vaak afwezig? Wat kunt u verbeteren? Welke fouten maakt het management? Welke praktijken moet u herzien? Aan de hand van een absenteïsme-audit kunt u de situatie objectief analyseren. Zo’n audit stelt een duidelijke diagnose en stippelt verbeteringsmogelijkheden uit die perfect aansluiten op de situatie van uw bedrijf.

 

2. Detecteer gedragsveranderingen

Help uw managers om veranderingen in het gedrag van uw werknemers in kaart te brengen door hun sociale communicatievaardigheden te versterken. Een sociale dialoog zorgt voor meer begrip tussen de verschillende schakels in een bedrijf en kan ziekteverzuim helpen terug te dringen. Tijdens de studie van Mensura bleek uit een analyse van de psychosociale risico’s ook dat werknemers de steun en de waardering van hun leidinggevenden belangrijker vinden dan die van hun collega’s.

Als uw werknemers zich gesteund voelen en een luisterend oor aangeboden krijgen, zelfs als ze afwezig zijn, zullen ze een probleem veel sneller melden.

 

3. Investeer in welzijn om absenteïsme op het werk te bestrijden

Gezondheid en tevredenheid dragen bij aan werkgeluk en zorgen ook voor minder ziekteverzuim. Welzijn op het werk speelt dan ook een sleutelrol in de prestaties en de motivatie van uw werknemers. Toch is 28% van de Belgen volgens de studie van Mensura helemaal niet gelukkig op het werk … Bovendien rekenen ze op hun werkgever om weer een glimlach op het gezicht te krijgen! U moet dus vooral zorg dragen voor de moraal van uw werknemers en hen een betere levenskwaliteit op het werk te bieden.

  • Een mooie en comfortabele werkruimte
  • Een goede verstandhouding en vertrouwensband met collega’s
  • Een luisterend oor vanuit de hiërarchie

… Er bestaan zoveel mogelijkheden om het absenteïsme op het werk te verminderen!

 

4. Verbeter de arbeidsomstandigheden

Betere arbeidsomstandigheden zorgen voor meer motivatie bij uw werknemers en dringen ziekteverzuim terug. Met deze tips gaan uw arbeidsomstandigheden er vast en zeker op vooruit.


Organiseer een teambuilding

Om een positieve sociale omgeving te creëren, moeten uw werknemers zich eerst en vooral verbonden voelen met uw bedrijf. Teambuildings creëren en versterken de banden tussen uw werknemers.


Het subsidiariteitsbeginsel

Verzuim bestrijden, dat betekent ook dat u een werkomgeving op basis van subsidiariteit creëert. De verantwoordelijkheid wordt dus overgedragen naar de meest geschikte afdeling. Dit principe veronderstelt uitgesproken waarden en een open management.


Eerlijke regels voor iedereen

Om het ziekteverzuim onder controle te houden, moet u ook eerlijke regels opstellen, die door en op iedereen worden toegepast.


Samen leven

Om afwezigheid bij uw werknemers tegen te gaan, moet uw bedrijf doordrongen zijn van het principe ‘samen leven’.
Dat betekent dat wederzijds respect wordt gestimuleerd en meningsverschillen worden aanvaard. Positieve relaties die zijn gestoeld op openheid en samenwerking helpen werknemers zich goed te voelen op het werk.


Autonomie

Bied iedereen tot slot ruimte voor autonomie. Ook dat is immers een belangrijke bron van motivatie voor uw werknemers. Het vergroot trouwens niet alleen het gevoel van welzijn en integratie op het werk, maar helpt ook om de sociale en psychologische risico’s voor de gezondheid van uw werknemers en uw bedrijf te verminderen.

En u, wat gaat u doen om het absenteïsme op het werk een halt toe te roepen?

Zin om een stapje verder te gaan? Lees dan snel deze blogposts: