logo quality color

Persbericht – Hervorming van Trainingen 2023

Quality Training brengt honderd bedrijven samen voor een conferentie over de hervorming van trainingen

 

Vanaf 2024 zullen bedrijven in de private sector verplicht zijn om hun werknemers 5 dagen training per jaar te bieden.

 

photo 2 cp avril 23

 

Quality Training, de opleidingspartner voor middelgrote, grote en zeer grote bedrijven, heeft vandaag een informatieve conferentie georganiseerd over de hervorming van trainingen voor private bedrijven en hun verplichting om vanaf 2024 hun werknemers 5 dagen training per jaar aan te bieden. Onder de honderd aanwezige bedrijven die vragen kwamen stellen, bevonden zich onder andere STIB, BPost, Eurocontrol, Sibelga en GroupS. Jean-Philippe Cordier, een gespecialiseerde advocaat op dit gebied, legt uit: “Tot 2022 was training een collectieve verplichting. Sinds de wet van 3 oktober 2022 is training ook een individueel recht geworden.”

 

Wat de wet van 3 oktober 2022 zegt

Het doel van deze hervorming is om te voldoen aan het Europese doel om tegen 2030 60% van de werknemers bij voortgezette training te betrekken. Daarom bepaalt de wet dat private bedrijven in 2024 1 dag training per jaar per fulltime werknemer moeten aanbieden voor bedrijven met 10 tot 20 werknemers en 5 dagen training per jaar per fulltime werknemer voor bedrijven met meer dan 20 werknemers. Dit aantal trainingsdagen wordt naar verhouding berekend voor deeltijdwerknemers of degenen die niet gedekt worden door een jaarrond arbeidsovereenkomst.

Deze trainingen moeten kosteloos aan de werknemer worden verstrekt wanneer dit nodig is om hun functie uit te voeren en moeten, tenzij anders vermeld, tijdens werktijd plaatsvinden. “Deze hervorming kan als beperkend worden ervaren voor bedrijven, daarom wilden we hen helpen om het duidelijker te zien en hen vooral helpen bij het implementeren van een trainingsplan dat aansluit bij hun praktische realiteit,” legt Marie Vandenberghe, oprichter van Quality Training en organisator van de conferentie, uit.

Verdeling van het aantal trainingsdagen kan binnen elk bedrijf anders worden bepaald. In het eerste geval is er een sectorale collectieve overeenkomst die het aantal trainingsdagen kan wijzigen. In het tweede geval stelt het bedrijf een “individuele trainingsrekening” op waarin het trainingsplan en de groeitraject van het aantal trainingsdagen worden beschreven. Het derde geval hanteert automatische individuele rechten evenredig met de bezettingstijd.

 

Van kracht vanaf 1 januari 2024

Tijdens de conferentie legde Jean-Philippe Cordier ook uit aan HR-directeuren en opleidingsmanagers hoe het aantal trainingsdagen moet worden berekend. Immers, aan het einde van elk jaar moet het saldo van ongebruikte trainingsdagen worden overgedragen naar het krediet van het volgende jaar. Aan het einde van de periode van 5 jaar wordt het saldo van het beschikbare krediet gereset.

Bij ontslag om ernstige redenen of bij ontslag kan het opleidingskrediet niet worden teruggenomen.

Bij ontslag dat niet aan de werknemer kan worden toegeschreven, is het mogelijk om het opleidingskrediet terug te vorderen. Ofwel gaan werkgever en werknemer akkoord over het lot van deze trainingsdagen. Of, in geval van ontslagvergoeding, wordt het saldo opgenomen in de vergoeding die wordt gebruikt om de opzegtermijncompensatie te berekenen.

 

Verplichting om een trainingsplan op te stellen

Bedrijven in de private sector moeten dus vóór 31 maart van elk kalenderjaar een trainingsprogramma opstellen. Voor bedrijven met meer dan 20 werknemers moet dit trainingsplan met een minimale duur van één jaar ter advies worden voorgelegd aan de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, aan de vakbondsdelegatie, en ingediend worden vóór 30 september 2023 (voor de periode 2023 – 2024). Dit plan moet een lijst bevatten van mogelijke trainingen voor elke doelgroep van werknemers en moet formele trainingen en informele trainingen intern opnemen. Gezamenlijke commissies en subcommissies kunnen worden geraadpleegd om een basisplan te verkrijgen dat voor elk bedrijf kan worden aangepast.

Het trainingsplan moet bijzondere aandacht besteden aan risicogroepen, werknemers van 50 jaar of ouder, werknemers van ‘buitenlandse afkomst’, werknemers met een handicap, schaarse beroepen in de sector en genderdimensie.

 

Over Quality Training

Opgericht in 2008 door Marie Vandenberghe, biedt Quality Training jaarlijks ongeveer 2.000 trainingscursussen en webinars aan. Het Quality Training-team bestaat uit 45 meertalige trainers die experts zijn in de tools die in bedrijven worden gebruikt, of het nu gaat om kantoortoepassingen, IT of professionele sociale netwerken, evenals onderwerpen rond soft skills zoals leiderschap op afstand of stressbeheer, bijvoorbeeld. Naast het trainingsrooster biedt het team op maat gemaakte programma’s om medewerkers in het bedrijf te begeleiden. Verschillende keren per jaar organiseert Quality Training rondetafelgesprekken, conferenties en topbijeenkomsten voor bedrijven en hun HR-managers. www.qualitytraining.be

 

Bekijk hier de fotogalerij van dit evenement.

 

photos cp réforme des formations avril 23