logo quality color

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van absenteïsme op het werk?

Absentéisme au travail

Dus, wat zijn de belangrijkste redenen die werknemers van een bedrijf ertoe aanzetten afwezig te zijn en een paar dagen ziekteverlof op te nemen? De oorzaken zijn talrijk en gevarieerd. Absenteïsme op het werk kan worden veroorzaakt door professionele problemen of persoonlijke kwesties. We leggen alles uit in dit artikel.

 

De 4 belangrijkste oorzaken van absenteïsme op het werk

Seizoensgebonden ziekten, musculoskeletale aandoeningen, slechte sfeer, vermoeidheid en psychologische problemen zijn de belangrijkste redenen voor absenteïsme op het werk. Wil je meer weten? Lees snel deze studie uitgevoerd door Mensura: Absenteïsme in Belgische bedrijven.

Seizoensgebonden ziekten

Seizoensgebonden ziekten zoals verkoudheid, gastro-enteritis, faryngitis of de griep vertegenwoordigen een van de belangrijkste redenen voor absenteïsme op het werk. Deze virussen zijn vooral aanwezig in de winter en kunnen de werknemer beletten zijn werk goed uit te voeren. Seizoensgebonden ziekten hebben uiteraard gevolgen voor werkverzuim en leiden tot kortdurend ziekteverlof, dat wil zeggen verlof van minder dan een maand.

Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) zijn aandoeningen die gewrichten, spieren en pezen aantasten, waaronder de “kwaal van de eeuw”: rugpijn. MSA nemen voortdurend toe. Ze vormen een echt probleem voor werknemers en kosten het bedrijf veel geld. MSA kunnen ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven van de werknemer en leiden tot absenteïsme op het werk. De duur van de onbeschikbaarheid varieert sterk en vormt een bron van onzekerheid voor het bedrijf.

Slechte werksfeer

Een slechte werksfeer kan ook ernstige gevolgen hebben voor absenteïsme. Het is namelijk een van de belangrijkste factoren van psychosociale risico’s. Op bedrijfsschaal is een slechte werksfeer een factor van demotivatie, onthechting, burn-out, wat leidt tot een hoog verloop en absenteïsme. Het heeft dus directe gevolgen voor de productiviteit van werknemers, veroorzaakt het verlies van talenten en beïnvloedt de algehele prestaties van het bedrijf.

Vermoeidheid of psychologische problemen

Vermoeidheid en psychologische problemen hebben ook invloed op aanwezigheid op het werk. Mensen die lijden aan een slechte slaapkwaliteit zijn inderdaad eerder afwezig. Geestelijke gezondheidsproblemen op het werk genereren een aanzienlijk verzuimpercentage en intensievere personeelsverloop. Depressie en angst gaan gepaard met productiviteitsproblemen, evenals hoge verzuimcijfers.

Homme endormi au travail

 

De gevolgen van absenteïsme op het werk

Absenteïsme op het werk heeft uiteraard gevolgen. Het verstoort het functioneren van het bedrijf en vormt een belangrijke bron van wanorde voor het bedrijf.

Onder de gevolgen van absenteïsme op het werk kunnen we noemen:

  • Verminderde productiviteit en bedrijfsprestaties
  • Algemene motivatiedaling
  • Wanorde
  • Werklast verschuift naar andere werknemers

En bij jou, wat zijn de belangrijkste redenen die door je medewerkers worden genoemd wanneer ze niet komen werken?

 

Geïnteresseerd om dieper in het onderwerp te duiken? Deze artikelen kunnen interessant voor je zijn:

  • 4 ideeën om absenteïsme op het werk tegen te gaan
  • 4 strategieën om medewerkers te motiveren na COVID
  • Welzijn op de werkvloer: waarom en hoe het te cultiveren?