logo quality color

Neurowetenschap en Permanente Educatie: 5 Tips om de Kennis van Uw Werknemers te Vergroten

Neurosciences et formation continue

Drukke agenda’s, stress, vermoeidheid, de overtuiging dat men geboren wordt met een vaststaande “hoeveelheid intelligentie,” de indruk dat men te oud is om te leren of nieuwe dingen te memoriseren – vooruitgang in de neurowetenschap vertelt ons het tegenovergestelde! Ze tonen aan dat – ongeacht de leeftijd en levensomstandigheden van de “leerling” – nieuw leren altijd mogelijk is. Vooral wanneer deze leerervaringen op maat worden aangeboden.

Hoe meer we ons brein op diverse manieren gebruiken, hoe meer nieuwe synaptische verbindingen worden gevormd tussen de gemiddelde 86 miljard neuronen die een mens bezit. Kortom: hoe meer we onze hersenen activeren, hoe slimmer we worden. Dit is geweldig nieuws, zowel voor werknemers die groei nastreven als voor de bedrijven die hen in dienst hebben en de unieke kwaliteiten van elke werknemer waarderen.

Tussen “E-Learning” (online leren, op het internet), “Blended Learning” (een mix van online en traditioneel leren), of in-persoonlijke training (fysiek een cursus bijwonen), zijn er talloze mogelijkheden in de wereld van onderwijs 2.0 om de kennis van werknemers te vergroten.

 

Hier zijn vijf tips

 

Herhaling – Memoriseren.

Hoe vaker informatie wordt herhaald, hoe beter het wordt gememoriseerd. Neurale verbindingen verstevigen langdurige memorisatie. Een geschikte metafoor zou het pad zijn dat ontstaat waar wandelaars regelmatig lopen. Het is belangrijk op te merken dat als er een verband is tussen reeds verworven kennis en nieuwe informatie, het leren nog diepgaander zal zijn: de leerling verbetert door real-time correcties van de instructeur te assimileren. Het is dus belangrijk dat de trainer live commentaar levert op de handelingen van de leerling.

 

Imitatie – Vaarwel “505”!

Wie heeft als baby zijn mond niet opengedaan terwijl hij oefende om met een lepel te eten? Leren door observatie is verbonden met het bestaan van “spiegelneuronen” in onze hersenen. Spiegelneuronen stellen ons over het algemeen in staat motorische beelden in ons hoofd te creëren die overeenkomen met acties zoals ze werkelijk worden uitgevoerd: door een actie mentaal te visualiseren, leren we die uit te voeren. Dit is wat er gebeurt met een baby die zich mentaal de afbeelding voorstelt van een lepel die zijn mond binnengaat terwijl hij iemand dit ziet doen.

Resultaat: geef het goede voorbeeld, betrek managers meer. Typisch gezien komt de betrokkenheid van een manager bij de opleiding van zijn werknemers overeen met het “505” scenario: 5 minuten praten voor de training, 0 minuten tijdens de training en 5 minuten discussie achteraf. Echter, door actief deel te nemen aan het leren van hun werknemers, bevordert de manager effectief leren door het geven van het goede voorbeeld. Doe mee!

 

Concentratie – Neem om de 15 minuten pauze.

Beter leren gebeurt wanneer je oplettend bent. Dit is geen baanbrekend idee. Echter, neurowetenschap leert ons dat de hersenen aanzienlijke energie verbruiken en slechts ongeveer 12 tot 15 minuten hun maximale aandacht (beta- of gamma-golven) kunnen behouden. Na dit kritieke kwartier vermindert de hersenen hun frequentie door alfa-golven te produceren om op te laden. Kortom: plan regelmatig pauzes in tijdens uw training, zelfs als het maar enkele seconden stilte zijn.

 

Hoe aangenamer, hoe beter absorbeerbaar.

Zoals eerder vermeld, hoe vaker informatie wordt herhaald, hoe beter het wordt gememoriseerd. Maar wees voorzichtig om niet het tegenovergestelde effect te bereiken door uw leerling te vervelen en hen te onderwerpen aan een gevoel van moeilijkheid dat hun leren belemmert. Net zoals de eerste kus voor veel mensen een veel diepere herinnering is dan de 50e kus, is emotie een belangrijke mnemonische factor.

De hersenen werken volgens twee circuits voor leren: het strafcircuit (verveling, pijn…) en het beloningscircuit (plezier, tevredenheid…). De conclusie: in een educatief proces zal de instructeur betere resultaten boeken als hij aangename emoties bij de leerlingen opwekt, wat hun verlangen om te leren zal stimuleren. Dus wees creatief, prikkel de nieuwsgierigheid van uw studenten en voer motivatieprocessen uit: beloningen, positieve feedback, verrassingen. Omdat zonder het verlangen om te leren (en dus de drang om te “veranderen” door nieuwe dingen te leren) niets zal gebeuren in uw cursus.

 

Betrek de Zintuigen = Beter Leren.

Informatie is eerst een stimulus (geluid, beeld, woord…), opgevangen door een van onze zintuigen. Deze stimulus wordt omgezet in zenuwimpulsen, naar de hersenen gestuurd, die het bericht zullen ontcijferen. Neurowetenschap leert ons dat hoe meer zintuigen betrokken zijn, hoe effectiever het leren wordt. Het resultaat: aarzel niet om cursussen te creëren die zoveel mogelijk zintuigen betrekken. Multizintuigelijke ervaringen bevorderen inderdaad een rijkere en langdurigere codering van informatie dan eenzintuigelijke ervaringen (alleen lezen).

Wees creatief!