logo quality color

Het potentiële impact van Artificial intelligence op burn-out op de werkvloer: Risico’s voorkomen en welzijn bevorderen

 

l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur le burn out en entreprise prévenir les risques et promouvoir le bien être

 

Inleiding

Artificial intelligence (AI) heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld en verandert de manier waarop bedrijven opereren en omgaan met hun klanten. Deze digitale transformatie kan echter ook gevolgen hebben voor het welzijn van werknemers. Burn-out, een steeds vaker voorkomend fenomeen in de professionele wereld, kan verergeren door de adoptie van AI als bedrijven niet de juiste maatregelen nemen om de bijbehorende risico’s te voorkomen. In dit artikel zullen we de mogelijke impact van AI op burn-out op de werkvloer verkennen en oplossingen voorstellen om een gezonde en bloeiende werkomgeving te bevorderen.

 

Automatisering en werklast

AI maakt de automatisering van veel repetitieve en tijdrovende taken mogelijk, waardoor tijd vrijkomt voor werknemers. Als deze automatisering echter niet gepaard gaat met een goede planning en beheer, kan dit leiden tot een herverdeling van taken die de werklast van overgebleven collega’s zou kunnen verhogen. Het gevoel van cognitieve overbelasting kan dan ontstaan, wat het risico op burn-out vergroot.

Oplossing: Bedrijven moeten anticiperen op veranderingen die verband houden met automatisering en investeren in de training van hun werknemers om nieuwe vaardigheden te verwerven. Een proactief human resources management zal ook de werklast in evenwicht brengen en burn-out voorkomen.

 

AI en sociale interacties

Met de introductie van chatbots, virtuele assistenten en andere vormen van AI in klantenservice kunnen sommige menselijke interacties worden vervangen. Sociale steun van collega’s en leidinggevenden is echter cruciaal om emotioneel in balans te blijven op het werk. Een afname van menselijke interacties kan leiden tot gevoelens van isolatie en ongemak bij werknemers.

Oplossing: Bedrijven moeten ervoor zorgen dat AI menselijke interacties niet volledig vervangt, door open kanalen voor menselijke communicatie te behouden en samenwerking in persoon aan te moedigen.

 

Druk voor permanente beschikbaarheid

AI maakt verhoogde connectiviteit en continue beschikbaarheid mogelijk voor klanten en werknemers. Deze permanente beschikbaarheid kan echter de grenzen tussen werk en privé vervagen, waardoor weinig tijd overblijft voor herstel en ontspanning buiten het werk.

Oplossing: Bedrijven moeten duidelijke beleidsregels opstellen met betrekking tot werktijden en verwachtingen voor beschikbaarheid. Het aanmoedigen van werknemers om regelmatige pauzes te nemen en na werktijd los te koppelen, kan helpen bij het voorkomen van professionele uitputting.

 

AI en werkplekgelijkheid

AI kan een rol spelen in HR-besluitvorming, waaronder werving en prestatiebeoordeling. Als de gebruikte algoritmes echter niet ethisch zijn ontworpen, kunnen ze onbewuste vooroordelen en ongelijkheden binnen het bedrijf in stand houden, wat kan bijdragen aan stress en ongemak bij werknemers.

Oplossing: Bedrijven moeten ervoor zorgen dat de gebruikte algoritmes eerlijk en transparant zijn. Regelmatige data-analyse en zorgvuldige monitoring van de resultaten van AI kunnen helpen bij het identificeren en corrigeren van mogelijke vooroordelen.

 

Conclusie

AI biedt ontegenzeggelijk aanzienlijke mogelijkheden voor bedrijven, maar het mag niet worden aangenomen zonder rekening te houden met het welzijn van werknemers. Het voorkomen van burn-out moet een prioriteit zijn en vereist een proactieve benadering van bedrijven. Door strategieën te implementeren om de werklast in evenwicht te brengen, sociale interacties te behouden, permanente beschikbaarheid te beperken en werkplekgelijkheid te bevorderen, kunnen bedrijven een gezonde en productieve omgeving creëren voor hun medewerkers. Door mensen centraal te stellen in de digitale transformatie kunnen bedrijven profiteren van AI en tegelijkertijd het welzijn van degenen die deze revolutie mogelijk maken, waarborgen: hun werknemers. Burn-out is niet onvermijdelijk, en het is tijd om concrete maatregelen te nemen om het uit onze werkplekken te verbannen, onder andere door verantwoord gebruik van AI.