logo quality color

Op welke gebieden zullen mensen altijd beter zijn dan AI in werving?

dans quelles sphères l’être humain sera toujours meilleur que l’ia pour recruter

Artificial Intelligence (AI) heeft onmiskenbaar veel aspecten van werving gerevolutioneerd, door krachtige hulpmiddelen te bieden om het selectieproces van kandidaten te vergemakkelijken en te optimaliseren. Ondanks technologische vooruitgang blijven er echter gebieden waar mensen een onmiskenbaar voordeel hebben over AI in werving. Laten we verkennen waarom mensen onvervangbaar blijven op dit vlak.

 

Het belang van empathie en menselijk begrip

Een van de essentiële kwaliteiten in het wervingsproces is empathie. Menselijke recruiters zijn in staat om de emoties, motivaties en aspiraties van kandidaten diepgaand en genuanceerd te begrijpen. Dit vermogen om een emotionele connectie met kandidaten te vestigen is cruciaal voor het beoordelen van hun culturele fit met het bedrijf en het voorspellen van hun succes op lange termijn.

U vindt een uitstekend artikel over empathie en de toepassingen en uitdagingen ervan in de bedrijfswereld in dit artikel van de Harvard Business Review. Deze menselijke dimensie, gebaseerd op begrip en relaties, blijft een belangrijk voordeel dat AI niet authentiek kan repliceren.

 

Het vermogen om soft skills en aanpassingsvermogen te beoordelen

Soft skills, zoals communicatie, probleemoplossing, creativiteit of leiderschap, zijn essentieel voor succes in een professionele omgeving. Het beoordelen van deze vaardigheden bij kandidaten vereist analytische finesse en het vermogen om gedragingen, inclusief non-verbale, en interacties te observeren.

Een studie uitgevoerd door CNBC/Gili Malinsky in 2022 benadrukte dat 93% van de werkgevers soft skills op een cv wil zien. Menselijke recruiters zijn beter uitgerust om deze vaardigheden te beoordelen door te observeren hoe kandidaten reageren, open vragen te stellen en situaties contextueel te analyseren.

Bovendien is aanpassingsvermogen een sleutelkwaliteit in een constant veranderende wereld. Menselijke recruiters zijn in staat om snel aan veranderingen aan te passen, hun eigen vooroordelen te betwisten en geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van de specifieke context van elke kandidaat.

 

Rekening houden met context en diversiteit

Elk bedrijf is uniek, met zijn eigen cultuur, waarden en specificaties. Effectief werven houdt in dat je deze elementen begrijpt en integreert in het selectieproces van kandidaten. Menselijke recruiters zijn in staat om de specifieke context van elk bedrijf te begrijpen en profielen te identificeren die het beste zullen integreren.

Menselijke recruiters zijn beter gepositioneerd om diversiteit te bevorderen door gevarieerde profielen te identificeren en te waarderen, onbewuste vooroordelen te bestrijden en eerlijke werving te bevorderen.

Tot slot is het vermogen om rekening te houden met de individuele specificaties van kandidaten, zoals hun professionele achtergrond, aspiraties of persoonlijke beperkingen, een belangrijk voordeel van menselijke recruiters. Deze gepersonaliseerde en menselijke benadering helpt een positieve ervaring voor kandidaten te creëren en versterkt het imago van het bedrijf.

 

Conclusie

Ondanks de vooruitgang van AI op het gebied van werving, behouden mensen unieke en onvervangbare kwaliteiten die hen een essentiële actor in dit proces maken. Empathie, het vermogen om soft skills te beoordelen, aanpassingsvermogen, rekening houden met context en diversiteit zijn allemaal menselijke vaardigheden die essentieel blijven voor succesvolle werving.

Bedrijven die erin slagen om de voordelen van AI en de menselijke kwaliteiten van recruiters verstandig te combineren, zullen in staat zijn om diverse, hoogpresterende en betrokken teams op te bouwen. Uiteindelijk is het de complementariteit tussen mens en technologie die het mogelijk maakt om wervingsdoelen te bereiken en de groei en het succes van het bedrijf te bevorderen.

 

Harvard Business Review. https://www.harvardbusiness.org/empathetic-leadership-how-to-go-beyond-lip-service/

Deloitte. (2022). https://action.deloitte.com/insight/2598/going-beyond-the-resume-to-focus-on-candidates-skills