logo quality color

Welzijn op het werk: waarom is het belangrijk en hoe stimuleert u het?

Femme étant relaxée en travaillant à son bureau

 

Welzijn op het werk: waarom is het belangrijk en hoe stimuleert u het?

Hoe beter het welzijn op het werk, hoe productiever en trouwer uw werknemers zullen zijn. Maar wat is werkgeluk nu precies? Hoe maakt u van uw bedrijf een gezonde omgeving? In dit artikel leest u alles over welzijn op het werk.

De laatste tijd gaat er niets meer goed in uw bedrijf. Uw werknemers blijven ’s ochtends lanterfanten bij het koffiezetapparaat en gaan uiteindelijk met tegenzin aan de slag. Misschien is dit wel het moment om uzelf eens een paar vragen te stellen. Hoe tevreden zijn uw werknemers? Wordt het niet eens tijd om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren?

Verlof, een complimentje, de kantoren opnieuw inrichten … Betere arbeidsomstandigheden hebben niet alleen een rechtstreekse impact op hoe uw werknemers zich voelen, maar ook op de kwaliteit van hun werk. Welzijn op het werk is dus cruciaal om verzuim te voorkomen en de prestaties te verbeteren.

Het loon is tegenwoordig geen doorslaggevende factor meer. Uit recente studies blijkt immers dat werknemers hun verloning niet langer belangrijker vinden dan hun gezondheid of hun welzijn.

Welzijn op het werk, wat is dat precies?

Eerst en vooral: wat betekent welzijn op het werk precies?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is “welzijn op het werk een gemoedstoestand die wordt gekenmerkt door een bevredigende harmonie tussen de vaardigheden, behoeften en ambities van de werknemer enerzijds, en de beperkingen en mogelijkheden van de werkomgeving anderzijds”.


Welzijn op het werk
 is dus eerder een algemene en subjectieve gemoedstoestand.

Dat betekent dat een hele reeks factoren de levenskwaliteit van uw werknemers op de werkplek kan beïnvloeden:

 • de veiligheid en hygiëne op kantoor;
 • de bescherming van de gezondheid van uw werknemers;
 • de psychosociale impact van hun taken (stress, geweld);
 • de ergonomische inrichting van de werkplekken (indeling van de bureaus, houding, stoel);
 • ecologische maatregelen …


Welzijn op het werk
 voert tegenwoordig de boventoon. In 1996 al vaardigde België een wet inzake welzijn op het werk in. Die ‘welzijnswet’ schept een kader op basis waarvan uitvoeringsbesluiten werden genomen.

Het belang van welzijn op het werk

Maar waarom is werkgeluk dan zo belangrijk voor een bedrijf?

Wel, omdat het geluk van uw werknemers een rechtstreekse impact heeft op hun motivatie. Welzijn op het werk verhoogt immers de productiviteit. Hoe beter een werknemer zich voelt, hoe productiever hij zal zijn.

Bovendien willen de jongere generaties niet meer werken tot ze erbij neervallen. Een evenwicht tussen werk en privé moét er dus absoluut zijn. Wilt u jonge werknemers aantrekken, dan is het loon alleen dus al lang niet meer voldoende.

Door betere arbeidsomstandigheden kunnen managers en bestuurders bovendien het ziekteverzuim terugdringen en burn-outs (uitputting) en brown-outs (energiedipjes) bestrijden.

Burn-outs 

Stress op het werk en een burn-out kunnen niet alleen de werknemer, maar ook het bedrijf duur komen te staan. Werkgerelateerde uitputting komt meer en meer voor. Te weinig autonomie, erkenning en sociale connecties kunnen leiden tot een regelrechte burn-out.

Aan de werkgever dus om voor rust te zorgen: vraag uw werknemers niet om duizend-en-een dingen tegelijk te doen, alles zo snel mogelijk af te werken en een verzoek al binnen een paar minuten in te willigen.

Innerlijke berusting

Let op: het is niet omdat uw werknemers trouw op hun plek zitten, dat alles goed gaat met hen. Er bestaat immers zoiets als ‘innerlijke berusting’, en dat is een erg ‘giftig’ concept. We noemen het ook wel ‘brown-out’, wat staat voor ‘spanningsverlies’. Een brown-out treedt op wanneer werknemers vinden dat hun job geen zin meer heeft.

Hoe waakt u over het geluk van uw werknemers?

De vraag luidt dus: hoe bevordert u het welzijn op het werk?

Met name managers hebben op dit vlak een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij spelen immers een belangrijke rol in de professionele ontwikkeling van hun werknemers.

 • Probeer de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
 • Bied erkenning voor het geleverde werk.
 • Geef prioriteit aan een moderne bedrijfscultuur.
 • Maak mensen het middelpunt van het bedrijf.

Ook een aantal andere sleutelelementen kunnen het welzijn op het werk bevorderen.

Een aangename en comfortabele werkruimte

Een prettige werkplek draagt zeker bij aan het welzijn op het werk. Denk dan bijvoorbeeld aan een modulaire ruimte, een rustkamer of een rooftop. Maar verwacht niet dat uw werknemers zich, zodra u een leuke werkplek inclusief voetbaltafel en twee hangmatten hebt ingericht, meteen ontspannen zullen voelen.

Welzijn op het werk houdt immers verband met iets veel menselijkers. De inrichting moet dus écht impact hebben.

Een goede verstandhouding en vertrouwensband tussen collega’s

Teamwork doesn’t always make the dream work. Spanningen tussen collega’s, regelrechte ruzies: het collectieve evenwicht en de stabiliteit van de groep worden vaak verstoord. En intimidatie op het werk maakt de kwestie alleen maar neteliger. Een goede verstandhouding tussen collega’s heeft dus een gunstig effect op het welzijn op het werk, én op hun verdere ontwikkeling.

Een luisterend oor vanuit de hiërarchie

Veel werkgevers denken dat een werknemer een machine is: zolang die machine draait, valt er niets te zeggen. En precies daar loopt het mis, want dan raken uw teams ontmoedigd. Positieve feedback is de sleutel tot succes. Met een korte ‘bravo’ of ‘bedankt’ stuwt u de motivatie de hoogte in.

Leidinggevenden die iets origineler uit de hoek willen komen, kunnen het ook creatiever aanpakken, bijvoorbeeld met:

 • yogalessen;
 • massages;
 • meditatiesessies;
 • slaapadvies;
 • voedingsadvies.

Werknemers moeten het gevoel krijgen dat hun leidinggevenden zich bekommeren om hun levenskwaliteit.

Conclusie

U ziet het, welzijn op het werk draait dus om een hele reeks subjectieve factoren die ervoor zorgen dat werknemers zich goed in hun vel voelen op het werk. Bij slechte arbeidsomstandigheden raken werknemers vaak uitgeput. Bovendien is een ongelukkige en vermoeide werknemer een onproductieve werknemer.

Nu meer dan ooit zijn goede arbeidsomstandigheden dan ook een absolute must. Werknemers hebben erkenning nodig, verlof … Ze willen telewerken en zinvol werk doen. Een hoger loon weegt niet op tegen deze eisen.

Het is dus aan de werkgever om optimale arbeidsvoorwaarden te bieden en zo het verzuim terug te dringen, werknemers gelukkiger te maken en hun levenskwaliteit te verbeteren. Welzijn op het werk als prioriteit? Daar wint het bedrijf alleen maar mee.