logo quality color

E-Learning, Webinars, Blended Learning, Omgekeerd Klaslokaal, Face-to-Face, Video Tutorials, Hybride Aanpak?

Méthodes formation bureautique

 

Companies must address various training requirements (timing, mobility, budget, diverse learner expectations, etc.), and it’s crucial to choose the appropriate training methods to ensure real impact and thus a return on investment.

Whether it’s about scheduled courses in the inter-company catalog or creating customized training (In Company), our aim is to offer the best method based on the target audience, subject matter, and training objectives.

Let’s be creative, attentive, agile, flexible, and innovative to achieve a guaranteed return on investment and the motivation of each employee in their learning journey!

Key Elements:

  1. Analysis of learners’ needs and expectations through preparatory meetings with the project manager, as well as the setup and consolidation of online forms sent to each learner. This step clarifies expectations and participants’ experience levels, enabling the creation of homogeneous groups – a crucial condition for session success. It also engages each employee in their training.
  2. Next, the choice of training method is crucial.

Bedrijven moeten verschillende trainingsbehoeften aanpakken (timing, mobiliteit, budget, uiteenlopende verwachtingen van deelnemers, etc.), en het is cruciaal om de juiste trainingsmethoden te kiezen om een echte impact te garanderen en dus een rendement op investering te behalen.

Of het nu gaat om geplande cursussen in de interne bedrijfscatalogus of het creëren van op maat gemaakte trainingen (In Company), is ons doel om de beste methode aan te bieden op basis van het doelpubliek, onderwerp en trainingsdoelstellingen.

Laten we creatief, attent, flexibel, wendbaar en innovatief zijn om een gegarandeerd rendement op investering te bereiken en de motivatie van elke medewerker in hun leertraject te verzekeren!

Belangrijke Elementen:

  1. Analyse van de behoeften en verwachtingen van deelnemers via voorbereidende vergaderingen met de projectmanager, evenals het opzetten en consolideren van online formulieren die naar elke deelnemer worden gestuurd. Deze stap verduidelijkt verwachtingen en de ervaringsniveaus van deelnemers, wat de creatie van homogene groepen mogelijk maakt – een cruciale voorwaarde voor het succes van sessies. Het betrekt ook elke medewerker bij hun training.
  2. Vervolgens is de keuze van trainingsmethode cruciaal.

 

E-Learning

E-Learning stelt deelnemers in staat om op hun eigen tempo te trainen, waar en wanneer ze maar willen. Het maakt ook zelfevaluatie mogelijk tijdens en na het leertraject. Hun leerpad is altijd beschikbaar.

 

Blended Learning

Blended Learning combineert E-Learning met face-to-face interactie (aanwezigheid van een trainer). Deze methode biedt deelnemers flexibele training op hun eigen tempo, met begeleiding van een trainer wanneer vragen rijzen.

 

Webinar

Een webinar is een korte, gerichte en praktische sessie die zich richt op een specifiek onderwerp. Deelnemers verbinden zich met een virtuele ruimte en volgen de sessie gedurende een uur/anderhalf uur. Het is een goed gebalanceerde mix van theorie, praktijk en interacties met de trainer.

Webinars hebben tal van voordelen:

  • Geen reis vereist
  • Flexibiliteit voor deelnemers in verschillende steden/landen
  • Mogelijkheid om 50 medewerkers (of meer) per sessie in te schrijven
  • Korte, gerichte, praktische indeling
  • Webinar-opname gratis beschikbaar de volgende dag

 

Aangepaste

Video’s (of Micro Learning)

Aangepaste video’s leggen complexe onderwerpen duidelijk en visueel uit in een korte tijdsperiode, wat veel langer zou duren in een face-to-face omgeving bijvoorbeeld. Een voordeel van deze methode is de overdraagbaarheid; een op maat gemaakte video kan toegankelijk zijn voor medewerkers, waar ze zich ook bevinden, in België of wereldwijd.

 

Omgekeerd Klaslokaal

Deze methode betrekt deelnemers vóór de training, waardoor een gerichte sessie mogelijk is. Deelnemers ontvangen documenten en/of video’s om voorafgaand aan de sessie door te nemen, wat een optimaal begrip van het onderwerp garandeert. Deze voorbereiding zorgt voor actieve betrokkenheid en efficiënt gebruik van trainingsuren.

 

En Wat met Face-to-Face?

Al deze trainingsmethoden zijn effectief wanneer gecombineerd met face-to-face sessies. Bijvoorbeeld, het is aanbevolen om een face-to-face sessie aan te vullen met video’s voor of na de sessie om het leren te versterken en extra tips te bieden met betrekking tot het onderwerp.

Andere voorbeelden zijn het plannen van een webinar om de voortgang van deelnemers enkele weken na de training te beoordelen of het aanbieden van een aanvullend E-Learning traject naast de face-to-face sessie.

De mogelijkheden zijn talrijk en afgestemd op de leerdoelen van elk bedrijf!

 

Na de training

Voortdurende ondersteuning via inbegrepen support/helpdesk na de training is essentieel. Dit stelt deelnemers in staat om op elk moment vragen te stellen, wat voortdurend leren mogelijk maakt. Het uiteindelijke doel is om medewerkers te motiveren door hen vanaf het begin bij het project te betrekken en effectieve, plezierige, gepersonaliseerde methoden te bieden.

Deze winnende combinatie zorgt ook voor een rendement op investering!

Formation bureautique