logo quality color

5 Mythes gerelateerd aan AI in werving

5 mythes liés à l’ia dans le recrutement

 

 

Introductie

De integratie van Artificial Intelligence (AI) in werving is een grote vooruitgang die belooft processen te optimaliseren en traditionele praktijken te transformeren.

Maar is het echt voor het beter?

Wat zijn de taken waarbij AI absoluut een groot voordeel is en welke zijn die waarbij het nutteloos of zelfs contraproductief is?

Tussen mythe en realiteit, belicht dit artikel de ware plaats van mensen en machines binnen het wervingsproces!

 

Mythe 1: AI zal recruiters vervangen

Er wordt gedacht dat AI…

De functies van menselijke werving zal vervangen, waardoor recruiters en HR-professionals overbodig worden.

 

Werkelijkheid:

Verre van recruiters te vervangen, ondersteunt AI hen door administratieve taken te automatiseren en hen in staat te stellen zich te concentreren op meer strategische aspecten van werving, zoals het betrekken van kandidaten en workforce planning. Een studie van Deloitte onthult dat AI, in plaats van HR-banen te elimineren, heeft geholpen om nieuwe te creëren, gericht op meer analytische en interpersoonlijke vaardigheden (Deloitte Insights).

Werkelijkheid: Verre van recruiters te vervangen, ondersteunt AI hen door administratieve taken te automatiseren en hen in staat te stellen zich te concentreren op meer strategische aspecten van werving, zoals het betrekken van kandidaten en workforce planning. Een studie van Deloitte onthult dat AI, in plaats van HR-banen te elimineren, heeft geholpen om nieuwe te creëren, gericht op meer analytische en interpersoonlijke vaardigheden (Deloitte Insights).

Hier is een uittreksel uit dit rapport:

Ons rapport over de wereldwijde trends in menselijk kapitaal van 2024 onthult dat de menselijke factor de poort is tussen het kennen van de veranderingen die de toekomst van werk vormgeven en de stappen om daadwerkelijk vooruitgang te boeken bij het implementeren van deze veranderingen om positieve resultaten te bereiken. De antwoorden van de wereldwijde enquête van dit jaar (meer dan 14.000 deelnemers in 95 landen), tonen duidelijk aan dat naarmate de grenzen van werk vervagen, unieke menselijke capaciteiten, zoals empathie en nieuwsgierigheid, belangrijker worden.

 

Mythe 2: AI is volledig onpartijdig

Er wordt gedacht dat AI…

een volledig neutrale en onbevooroordeelde wervingsmethode biedt.

 

Werkelijkheid:

AI wordt ontworpen door mensen en kan daardoor hun vooroordelen erven. Volgens onderzoek van de Carnegie Mellon University kunnen wervingsalgoritmen onbedoelde vooroordelen ontwikkelen als de trainingsgegevens niet goed zijn gebalanceerd. Het is cruciaal dat bedrijven hun AI-systemen continu monitoren en aanpassen om eerlijkheid te waarborgen (ACM Digital Library).

U kunt een zeer goed geschreven artikel vinden over de verschillende vooroordelen van AI in werving op de website van de ACM Digital Library (zie link onderaan het artikel).

 

Mythe 3: AI maakt wervingsbeslissingen sneller en altijd beter

Er wordt gedacht dat AI…

het wervingsproces versnelt door nauwkeurigere en efficiëntere beslissingen te nemen dan mensen.

 

Werkelijkheid:

Hoewel AI het selectieproces kan versnellen door snel cv’s te filteren, vervangt het niet het menselijk oordeel dat nodig is om interpersoonlijke vaardigheden en groeipotentieel te beoordelen. De beste resultaten worden bereikt wanneer AI en mensen samenwerken, waarbij elk de capaciteiten van de ander aanvult.

 

Mythe 4: AI kan het wervingsproces volledig automatiseren

Er wordt gedacht dat AI…

het gehele wervingsproces autonoom kan beheren zonder menselijke tussenkomst.

 

Werkelijkheid:

Zelfs met aanzienlijke vooruitgang kan AI alleen niet alle subtiliteiten van het wervingsproces aan. Menselijke interacties, persoonlijke interviews en het begrijpen van culturele en persoonlijke nuances blijven essentieel. Bedrijven moeten AI gebruiken als één van de hulpmiddelen, niet als een complete oplossing.

 

Mythe 5: AI is een plug-and-play hulpmiddel voor werving

Er wordt gedacht dat AI…

gemakkelijk kan worden geïntegreerd in elk wervingsproces zonder behoefte aan aanpassing of opvolging.

 

Werkelijkheid:

Het implementeren van AI in wervingsprocessen vereist strategische planning, voortdurende training en regelmatige evaluatie. AI-systemen moeten worden aangepast aan de specifieke kenmerken van elke organisatie en vereisen regelmatige aanpassingen om effectief te blijven.

 

Conclusie

De mythes rondom AI in werving zijn talrijk, maar een op bewijs gebaseerde evaluatie onthult een genuanceerdere realiteit. AI heeft het potentieel om werving ten goede te veranderen, mits ethisch gebruikt en als aanvulling op menselijke vaardigheden. Voor een succesvolle integratie zijn een diepgaand begrip en zorgvuldig beheer essentieel. Natuurlijk is het regelmatig uitdagen van zowel AI als mensen een must!

Bedrijven moeten geïnformeerd blijven en klaar zijn om hun aanpak aan te passen om volledig te profiteren van de voordelen die AI kan bieden.

 

Deloitte Insights: https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/consulting/articles/2024-global-human-capital-trends.html

ACM Digital Library: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3514094.3534151